Tumblelog by Soup.io
 • sgu
 • astera
 • georgyo
 • lfittl2
 • headhntr
 • sv
 • adnan
 • snoo
 • schuhe
 • kurenaisuiren
 • shirly81
 • magrat
 • 18alexa18
 • rosewitchofelia
 • avgp
 • eternalsunshine
 • superweasel
 • meren
 • thatsridicarus
 • fashionbeauty
 • lovelove
 • nailini
 • peggy90brown
 • adkagar
 • Chiaroscuro
 • Ravalad
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2018

8547 e74e 500
8544 8499 500
8540 c736 500

March 20 2018

6757 3744 500
6756 c72b

March 19 2018

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.
Reposted fromwerczi werczi
5708 dfef
Reposted fromvickybn22 vickybn22

March 18 2018

Reposted fromFlau Flau
Play fullscreen
Follow And Feel's always been one of my fav Saosin songs besides Voices & Seven Years, I used to binge-listen to them since college.
One time I sang Follow and Feel to Havana by Camila Cabello, and later, thought of making a similar-sounding music to it when planning this Saosin cover but it still sounds generic-pop-ish. Feels odd covering a rock song into... well, this, just cuz Garageband doesn't have enough rock stuff T~T

For the artwork I've initially thought of a lady wearing a cloak spying on someone beheading a third character, supposedly a king, based vaguely on the song lyrics. But I kinda got confused and felt like drawing other things, and ended up with snakes spying on a bunny with its eyes on the biggest apple on the tree.
Since this is also partially based on Havana, I picked the color palette from the music video & drew everything in shades of blue with the bright red apples sticking out like Camila's dress.
[artwork][song]
Gdybym go znalazła... mężczyznę, który będzie inteligentny, a jednocześnie fizycznie pociągający i miły w obyciu. Skoro mogę zaoferować takie połączenie, to dlaczego nie mam go oczekiwać od mężczyzny?
— Sylvia Plath - "Dzienniki 1950-1962"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
2533 8b98
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2538 83e6
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
Bliskość - jedno z tych dobrodziejstw których nie możesz mieć za pieniądze, a które nadaje sens i pomaga cieszyć się posiadaniem czegokolwiek materialnego. czy coś.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2608 bc73 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
1426 4e6d 500
Reposted fromluron luron viastraycat straycat
3596 e016
Reposted fromEtnigos Etnigos viastraycat straycat

March 16 2018

Bo tak naprawdę wcale nie chodzi o to ile tygodni, miesięcy, lat tworzysz z kimś związek. nieważne, czy był starszy czy młodszy. Nie liczy się sposób zawiązania relacji.. to wszystko kompletnie nie ma znaczenia. Możesz zakończyć kilkuletni związek z hukiem i zapomnieć o tym w miesiąc, ale możesz także rozpamiętywać przelotną znajomość przez następną dekadę. W życiu liczą się emocje związane z daną osobą - możesz spędzić całe życie z kimś, przy kim będzie kiepsko ale stabilnie, a nie zmrużysz oka przez kilkanaście tygodni z powodu kogoś, przy kim poczujesz choć przez chwilę dom i bezpieczeństwo. I nie ma znaczenia czy tego chcesz, czy nie. to po prostu się dzieje, samo z siebie żyje swoim rytmem. Finalnie albo budzisz się z poczuciem ulgi albo poczuciem kompletnej dezorientacji. nie ma reguły, który facet skruszy Cię na drobny pył. Nie Ty o tym decydujesz.

Tę decyzję podejmuje za Ciebie Twoje serce.

8012 3d78 500
Reposted fromstepywilcze stepywilcze viapassionative passionative
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl