Tumblelog by Soup.io
 • sgu
 • astera
 • georgyo
 • lfittl2
 • headhntr
 • sv
 • adnan
 • snoo
 • schuhe
 • kurenaisuiren
 • shirly81
 • magrat
 • 18alexa18
 • rosewitchofelia
 • avgp
 • eternalsunshine
 • superweasel
 • meren
 • thatsridicarus
 • fashionbeauty
 • lovelove
 • nailini
 • peggy90brown
 • adkagar
 • Chiaroscuro
 • Ravalad
 • keyrings
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2017

6590 3b72
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaikari ikari
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
3988 ef55
2561 9df3 500

optically-aroused:

Drie, the Netherlands by Nelleke

October 21 2017

8408 70b6 500
First time testing Procreate on the iPad, and drew two friends whom the entire office seemingly ship together. He's the princess, she's the knight, and remember to never let me draw horses again -__-

hot dang the oil pastel & pencil renderings are just too damn realistic on this app
[the whole friend-art post]
Reposted bykuroinekochris kuroinekochris
the latest horror movie coming to screens near you

drew this on Sketchbook Pro, since some friends in the office have red hoodies as well. It was supposed to be a cute drawing but halfway it got kind of creepy so i went with the smudged writing.
L-R: Kristina, me, Ribka, Indah, Renny
tried making a comic in Sketchbook Pro. two of my friends said in the second panel I look like a titan from SNK [X][X]
si Jun

done in Sketchbook Pro. dang the pen & pencil rendering is realistic af, i couldve submitted this as an Inktober piece
[the whole friend-art post]
testing out Sketchbook Pro. tired Ribkachu is tired :D
Kristina was like "make her hold something" & I randomly drew a spear.
[the whole friend-art post]
2806 1021 500
Reposted frombrumous brumous viaikari ikari
0599 46bd 500

polychelles:

Sleggveien, Norway by Øystein Engan

Reposted fromhawke hawke viaikari ikari

October 17 2017

Not Everyone Has The Best Of Both Worlds
Sometimes I forget that not all those who sing & make music can draw, and not all those who draw, design and animate can sing or make music. I’m too used being surrounded by people who can do both.

Tapas | WebtoonTumblr

October 08 2017

6301 1338
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame
6499 db08
7291 c2ab
Kiss me wetly...
Reposted fromloveaddiction loveaddiction
Napaleni na siebie jesteśmy jak dwa parowozy, a tymczasem siedzimy po przeciwnych stronach stołu i w napięciu jąkamy się na różne tematy. Ja mówię coś o swoim psie, ty opowiadasz o pracy, chociaż oboje wiemy, że ciebie nie interesuje mój starzejący się pies, a mnie twoja nudna praca. Myślimy tylko o tym, by w końcu siebie dopaść i wsadzać języki do ust, a ręce do majtek. Wydaje nam się jednak, że jeszcze nie wypada, więc opowiadamy sobie te wszystkie dyrdymały i historie tak nudne, że w sypialni za ścianą łóżko zatyka sobie uszy poduszkami. Pytam, czy chce ci się pić, a ty wzdychasz, że owszem, masz wielkie pragnienie, po czym milkniesz rozbawiona dwuznacznością tego słowa i twoje wyznanie zawisa nad nami w oczekiwaniu, a ja jak ten głupek sięgam po szklankę z wodą, zamiast nareszcie pod twoją spódnicę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromohhh ohhh viaMezame Mezame
4598 351c
Reposted fromamatore amatore viaMezame Mezame
Gest położenia ręki na czyimś udzie, jest tak pełen niewypowiedzianego pożądania. Tak pełen..
Reposted fromwithout-something without-something viaMezame Mezame

October 05 2017

8750 50af
Reposted fromartbun artbun
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl